Získaná osobní data od našich návštěvníků jsou uchovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Těmito údaji se rozumí:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefon

Osobní data našich zákazníků jsou uložena v neveřejném sektoru našeho serveru a jsou zabezpečena proti zneužití. Tato data nejsou zneužitelná, ani poskytovaná třetím osobám.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nechcete již nadále využívat služeb našeho obchodu, nebo si přejete smazání svého účtu s odstraněním svých osobních údajů, předejte prosím svůj požadavek správci našeho internetového obchodu na e-mail info@nabytekin.cz

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..