Reklamační řád

Záruční lhůta

Na veškeré zboží se poskytuje záruka 24 měsíců, není li uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození nesprávným užíváním, neodbornou montáží, poškození klientem při manipulaci a běžné opotřebení.

Odstoupení od smlouvy a zrušení objednávky

Kupující ( fyzická osoba, občan nepodnikající ) má dle Obchodních podmínek e-shopu právo zboží ve lhůtě 14 dní od převzetí vrátit i bez udání důvodu. Toto právo je podmíněno splněním podmínek uvedených níže. Při jejich splnění je zboží přijato zpět a zákazníkovi vrácena plná cena zboží.
Nevztahuje se na zaplacenou, uskutečněnou dopravu zboží ke kupujícímu, ani na zboží výrobené pro kupujícího na zakázku, či zboží upravované na míru.

Každá objednávka kupujícího je dle Obchodního zákoníku a Obchodních podmínek závazná.

 1. Kontaktujte nás prosím e-mailem na info@nabytekin.cz a dohodněte si způsob vrácení zboží.
 2. Zboží, jež chcete vrátit ve lhůtě 14 dní, musí být do 14-ti dnů ode dne dodání vráceno zpět na adresu prodávajícího v původním obalu, nesmí nést známky používání, montáže nebo opotřebení. Zboží musí být kompletní, nepoškozené, včetně záručního listu a návodu.
 3. Prodávající si vyhrazuje lhůtu 10-ti dnů na zkontrolování stavu vráceného zboží. Poté, co bude zboží přijato na náš sklad a zkontrolována jeho bezchybnost , funkčnost a neopotřebovanost, bude Vám vystaven dobropis a do 30-ti dnů Vám budou vráceny peníze, převážně bezhotovostním převodem.
 4. V případě, že v našem skladě bude zjištěno poškození, opotřebení zboží nebo jiné nedodržení výše uvedených podmínek, nebude zboží přijato zpět a bude vráceno majiteli na jeho náklady.
 5. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo stornovat svou objednávku do 24 hodin od jejího odeslání prodávajícímu. Toto storno musí proběhnout pouze písemnou formou, tedy zasláním e-mailu na naši adresu info@nabytekin.cz. Storno objednávky není platné, dokud jej zpětně e-mailem nepotvrdíme. V případě, že potvrzení Vašeho storna objednávky neobdržíte, prosím, Váš požadavek opakujte opětovným přeposláním původního e-mailu. Může se stát, že Váš požadavek na storno nebyl doručen.
 6. Zákonná možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů po obdržení zboží není možná u zboží, které bylo na zakázku upravováno barevně, rozměrově či jiným způsobem.

Reklamační řád

Reklamace kupujícího musí obsahovat:

 • Přesný název reklamovaného zboží
 • Konkrétní a vyčerpávající popis závady
 • Ideální je přiložit také fotodokumentaci reklamované závady
 • Přesné označení reklamovaného dílu (nejlépe dle návodu k montáži) uvedením konkrétního dílu
 • Kopie dokladu o koupi zboží v našem e-shopu
 • Záruční list, pokud byl ke zboží přiložen
 • Adresu, kam zaslat vyřízení reklamace a kontakt na Vás – telefon, e-mail

Pokud nebude reklamace obsahovat všechny náležitosti, není možné jí vyřídit a může být zamítnuta. Reklamovaný výrobek je na požádání nutné dodat na adresu provozovny dodavatele k posouzení, pokud o to dodavatel nepožádá, je nutné zaslat alespoň fotodokumentaci poškození na e-mail. V případě uznání reklamace bude výrobek zaslán zpět kupujícímu na náklady prodávajícího . V opačném případě ( neuznání reklamace) hradí náklady kupující.

Reklamační protokol Vám bude vystaven a zaslán jako potvrzení o přijetí reklamace e-mailem.
Pokud jej neobdržíte do týdne, kontaktujte nás prosím telefonicky. Pravděpodobně Vaše reklamace nepřišla na náš e-mail a je nutné ji zaslat znovu.

Reklamační řád ke stažení

Ve Starém Městě 3.5.2017